• Oprogramowanie dyspozytorskie

  Konsola dyspozytorska umożliwiająca komunikację głosową, przesyłanie wiadomości tekstowych, rozpoznawania alarmów, pozycjonowanie użytkowników na mapie. Współpraca z urządzeniami Mototrbo™. Skalowalna od niewielkich systemów do rozwiązań wielkoobszarowych.

 • Jakość i wieloletnie doświadczenie

  Aplikacja ConSEL jest wdrażana w sektorach publicznych oraz przemysłowych od wielu lat. Szereg referencji potwierdza wysoką jakość i konkurencyjność produktu. ConSEL jest systemem dyspozytorskim wykorzystującym zaawansowane funkcje Mototrbo™.

 • Zaawansowane technologie

  Aplikacja ConSEL wykorzystuje duże możliwości systemu Mototrbo™ firmy Motorola Solutions. Jako producent jesteśmy Partnerem Aplikacyjnym firmy Motorola Solutions. W wielu projektach uwzględniliśmy specyficzne wymagania klienta wynikające z charakteru pracy organizacji.

Strona głównaProduktyConsel PRO

CONSEL PRO

Opis produktu

ConSEL PRO – profesjonalne oprogramowanie dyspozytorskie przeznaczone dla odbiorców wymagających zapewnienia łączności na dużych obszarach, w sieci przemienników, wykorzystując wiele zdalnie sterowanych stacji bazowych. Wsparcie dla Mototrbo™ , Tetra , GSM. Oprogramowanie wizualizuje i umożliwia zarządzanie stacjami bazowymi sieci radiowej na konsolach dyspozytorskich.

Wariant ConSEL PRO może obejmować pełne wdrożenie systemu wraz ze sprzętem radiowym, sieciowym oraz szkoleniem użytkowników i zdalną diagnostyką serwisu.

Zdalne sterowanie radiotelefonami DM3600,DM3601,DM4600,DM4601.

 
 • wizualizacja wyświetlacza radiotelefonu (różne rozmiary)
 • emulacja wszystkich przycisków radiotelefonu
 • emulacja wszystkich diód radiotelefonu
 • wizualizacja poziomu dźwięku
 • wsparcie dla gestów konsoli
 • wysyłanie wiadomości tekstowych (predefiniowanych, wpisywanych)
 • inne funkcje (np. restart radiotelefonu)
 • nielimitowana liczba dedykowanych definiowanych przycisków PTT
 • niezależna konfiguracja parametrów dla każdego PTT (indywidualny, grupowy), PTT typu broadcast
 • obsługa zewnętrznych przycisków PTT (np. wolnostojący mikrofon)
 • niezależna konfiguracja kanału i strefy dla przycisków PTT
 • dedykowane przyciski PTT dla rozmów interkom pomiędzy dyspozytorami, wizualizacja aktywności.

 

 

Zdalne sterowanie przemiennikami DR3000,MTR3000 w trybie cyfrowym, IP SITE CONNECT.

 
System IP Site Connect firmy Motorola Solutions zapewnia łączności na dużych obszarach geograficznych. Stacje bazowe połączone w sieć umożliwiają roaming użytkowników przemieszczających się w ramach zasięgu stacji.  Aplikacja ConSEL PRO umożliwia bezpośredni dostęp z konsoli do wielu sieci IP SITE CONNECT.
 
 • prawie wszystkie funkcje trybu podstawowego konsoli
 • wizualizacja statusu sieci na wyświetlaczu (monitoring statusu przemienników)
 • dynamiczne wywołania z możliwością konfiguracji numeru slotu oraz prywatności dla nadawania

 

IP Site Connect korzyści:
 
  • umożliwia łączność głosową i dostęp do danych, takich jak wiadomości tekstowe czy korzystanie z lokalizacji GPS na nieograniczonym obszarze geograficznym
  • rozszerza zasięg dla konwencjonalnych użytkowników dzięki łączeniu wielu przekaźników w jednej lokalizacji lub w lokalizacjach rozproszonych
  • daje możliwość kontroli i monitoringu przemienników w sieci
  • wzmacnia sygnał wszystkich radiotelefonów w sieci rozległej
  • obsługuje nowe radiotelefony, przekaźniki i aplikacje danych Mototrbo™ lub istniejące urządzenia Mototrbo™ po aktualizacji oprogramowania

 

 

Rejestrator rozmów i czat dyspozytorski.

 
 • czat dyspozytorski
 • szybki dostęp i podgląd do ostatnich rozmów
 • odtwarzanie całości bądź części poszczególnych rozmów
 • archiwum wiadomości tekstowych
 • konfiguracja zdarzenia online dla rozmowy/wiadomości
 • dedykowany panel do wysyłania wiadomości tekstowych

Cross patch.

System porównuje poziom odbieranego sygnału radiowego z wielu stacji bazowych, odtwarza odbierany sygnał ze stacji o najlepszym poziomie sygnału i przydziela dyspozytorowi odpowiedź na stacji o najlepszym poziomie sygnału odebranego.

Voting.

System porównuje poziom odbieranego sygnału radiowego z wielu stacji bazowych, odtwarza odbierany sygnał ze stacji o najlepszym poziomie sygnału i przydziela dyspozytorowi odpowiedź na stacji o najlepszym poziomie sygnału odebranego.

SIP – połączenia telefoniczne.